VODA

pict waterpict info
Kompletní dodávka a montáž 

  • rozvodů vody a odpadů
  • domovních vodáren

Čištění kanalizace tlakovou vodou do DN160 strojem REMS COBRA.

Montáž a kompletace zařizovacích předmětů.